ביקורת חברות

ביקורת חברות

החוק במדינת ישראל מחייב כל חברה, אגודה שיתופית ועמותה לנהל ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים באמצעות רואה חשבון מבקר.
ביקורת הדוחות הכספיים חלה מדי שנה, בסמוך לסיום תקופת הדיווח כספי.

מה מטרות הביקורת?

 • אימות הנתונים אשר נכתבו בדו"ח.
 • מתן חוות דעת מקצועית על נתוני הדו"ח.
 • חוות דעת חיצונית ומקצועית על החברה או הארגון עבור צדדים שלישיים, בהם בנקים, נותני אשראי, ספקים, רשויות ומשקיעים.
 • מצג מהימן ומקצועי עבור מנהלי החברה, המשמש ככלי לניהול יעיל ורווחי יותר.

ביצוע הביקורת ב-4 שלבים:

 1. מבט רחב על פעילות החברה והערכת סיכונים – באמצעות בחינה של גורמים ענפיים, אופי החברה, הגופים המפקחים עליה, היעדים והאסטרטגיות העסקיים שלה ומידת הבקרה הפנימית של החברה, רואה החשבון המבקר מזהה ומעריך את הפעילות בחברה ואת הסיכונים העומדים לפניה.
 2. תכנון הביקורת – לאחר בחינת החברה והערכת הסיכונים, רואה החשבון יוצר תכנית ביקורת מקיפה המתייחסת לכל סעיף בדו"חות הכספיים. התכנית כוללת פירוט של הנושאים הנבדקים, היקף הבדיקות, טכניקות בדיקה ועוד.
 3. ביצוע הביקורת – רואה החשבון המבקר בודק פעולות חשבונאיות ומסמכים שונים בהתאם לתכנית הביקורת, ומאמת את המידע המצוי בהם.
 4. מסקנות - רואה החשבון המבקר מספק דו"ח מסקנות וחוות דעת. הדו"ח מוצג למנהלי החברה, לצד השוואה לשנים קודמות, הצגת ליקויים ונתונים נוספים שיכולים לסייע ולהוביל את החברה להתנהלות כספית וארגונית יעילה ואיכותית יותר.

למה לבחור בנו לביצוע ביקורת עבור החברה שלך?

 • אנו מבקרים דו"חות כספיים לחברות, ארגונים על פי התקינה הישראלית (ISRAELI GAAP).
 • אנו מנוסים בביצוע ביקורות ופועלים ביעילות, בשקיפות ומתוך מחויבות לשירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותינו.
 • חוות הדעת המקצועית שאנו מספקים משקפת באופן מעמיק ומהימן את פעילות החברה ומשמשת כלי ניהולי לשיפור הביצועים וליצירת אסטרטגיה עסקית ופיננסית ארוכת טווח.
 

אנו לרשותך!