הצהרות הון

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח לרשות המיסים על הנכסים הנמצאים ברשות אדם. ההצהרה כוללת דיווח מפורט על רכושו של הנישום, בן או בת זוגו ומשפחתו, וכן על התחייבויותיו הכספיות לאנשים, חברות והחזרי הלוואות. ההפרש הנותר בין נכסי הנישום לבין התחייבויותיו מהווה את סך ההון להצהרה.

רשות המסים דורשת הגשת הצהרת הון מעת לעת מעצמאיים, בעלי חברות ושכירים במקרים מיוחדים.

כדאי מאוד להיעזר באיש מקצוע בעת הגשת הצהרת הון, היות שמסמך זה משפיע על המשך היחסים עם רשויות המס וכמובן עשוי להשפיע על גובה תשלום המסים של הנישום.

מי עשוי להידרש להגשת הצהרת הון?

  • עצמאיים ובעלי חברות החייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות.
  • שכירים שהכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.
  • מי שנדרש בעבר להגיש הצהרת הון, עשוי להידרש להגיש הצהרות הון נוספות אחת למספר שנים.
  • תושבים החשודים על ידי רשות המיסים בהעלמת הכנסות.

מהי מטרת הצהרת ההון ומדוע חשוב לדייק בה?

ההצהרה מציגה את נכסיו ורכושו של הנישום ומשפחתו ומהווה את אחד הכלים המשמעותיים העומדים לרשות פקיד השומה באיתור העלמת הכנסות. כאשר נראה לפקיד השומה כי הונו של הנישום גדל באופן משמעותי ואינו סביר ביחס לדיווח על הכנסותיו, רשאי פקיד השומה לדרוש מהנישום תשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון.

לאור זאת, המלצתנו היא לא להקל ראש במילוי הצהרת ההון. לדייק ולדווח באופן מקצועי, כך שלא יחסר פרט מה העשוי להוביל לדרישה לתשלום מס נוסף או לבדיקות נוספות של רשות המסים.

אצלנו מצהירים בראש שקט

  • אנו מבצעים את איסוף המידע הדרוש - חוסכים לך את טרחת ההתארגנות.
  • דואגים לקחת בחשבון את כל המידע הדרוש למילוי הצהרת ההון באופן המקצועי והמדויק ביותר ובכך מבטיחים התנהלות יעילה ושקטה מול רשויות המס.
  • במידת הצורך אנו מבצעים הערכות שווי של נכסים והתחייבויות, המשמשות להצהרה.

למשרדינו ניסיון עשיר בהגשת הצהרות הון. אנו מקפידים על עבודה יעילה ויסודית שמאפשרת ללקוחות שלנו להתמקד בפעילות העסקית שלהם.

 

אנו לרשותך!